Ungdom – utfoldelse i trygge rammer

De unge i lokalmenigheten fortjener tilbud i trygge rammer, uten rus eller annet som kan virke skadelig og negativt på deres oppvekst og utvikling. Vi mener at en av de største investeringer vi kan gjøre, er å gi disse unge muligheter for trivsel, utfoldelse og samhold i trygge, kristne rammer.

Året 2019 var et begivenhetsrikt år for ungdommen i BKM Drammen. Ukentlig deltok de på faste samlinger hvor vår tro forkynnes, og aktiviteter hvor de fikk utfolde seg innen sine interesser og utfordret sine ferdigheter.

I april arrangerte ungdommen en dag i Oslofjord Arena for hele menigheten, hvor barn, unge og eldre fikk utfolde seg i fysisk aktivitet, enten man ønsket spille volleyball, fotball, basketball og innebandy, eller prøve seg i den nye klatreveggen.

16. mai har ungdommene i BKM Drammen tradisjon for å samles til et rusfritt arrangement med sportsaktiviteter og trosoppbyggelse. Denne kvelden var det strategilek, grilling og trosoppbyggelse på agendaen.

Ungdommene deltar også på den årlige 17. mai-samlingen med familiene. Denne dagen har et spesielt fokus på barna, og ungdommene er med å tilrettelegge for gjennomføring av leker, sang og mat.

Samarbeidet med de lokale foreningene til Brunstad ungdomsklubb, er også en viktig del av tilbudet til den store ungdomsflokken i BKM Drammen. Her foregår hver uke en mengde spennende aktiviteter, og flere events i helgene. I tillegg arrangerer Brunstad ungdomsklubb kristne camper fire ganger i året, som lokalforeningen i Drammen deltar på. Dette bidrar til mange spennende opplevelser, samt et ungdommelig kristent fellesskap med flere medlemmer fra flere deler av verden.


Les mer om året 2019 her:

Fra styret

Bolstad – klargjøres for utbygging

Barna – en trygg og god oppvekst

Blomstrende engasjement – i alle aldre