Fra styret

BKM Drammen har lagt bak seg et aktivt og innholdsrikt år i 2019, og vi står foran en spennende periode med utvikling av nytt forsamlingslokale på Bolstad.

Vi opplever at det kristne formål og trosgrunnlaget samler oss, og det er gledelig å se at mange av våre barn og ungdom velger å forbli i menighetsfellesskapet videre inn i voksen alder. Dette kommer til syne ved et gradvis voksende medlemstall, og høy andel barn og ungdom blant våre medlemmer. Vi tror at kristendommen har noe viktig å formidle til mennesker i dag, og opplever selv at den gir både livsglede og lykke i hverdagen.

Inntektene i foreningen kommer i all hovedsak fra gaver av enkeltpersoner og bedrifter. Vi mottar også mva-kompensasjon som en frivillig organisasjon. Med årsrapporten ønsker vi å bidra til at både medlemmer og offentlighet får innsyn og økt kunnskap om vår forening og økonomi.

Vi vil også rette en spesiell takk til forstanderskapet for det de betyr for BKM Drammen, og for den inspirasjon de er til troslivet gjennom sin forkynnelse på våre ulike samlinger og gjennom personlig omsorgsarbeid.

Styret retter en stor takk til alle de frivillige som på ulike måter støtter opp om vårt menighetsliv. Frivillighet er bærebjelken i vår virksomhet, og mange unge som eldre medlemmer la i 2019 ned en stor innsats for ved å bidra i aktiviteter, omsorgsarbeid og forkynnelse.

Les mer om året 2019 her:

Bolstad – klargjøres for utbygging

Barna – en trygg og god oppvekst

Ungdom – utfoldelse i trygge rammer

Blomstrende engasjement – i alle aldre