Bolstad – klargjøres for utbygging

I 2019 ble nye milepæler nådd i arbeidet med nytt flerbruksbygg på Bolstad. Det ble bl.a. påbegynt viktige arbeider med ny infrastruktur, samt opparbeidelse av uteareal og parkeringsplasser. Dette har vært viktig for den videre fremdriften slik at utviklingen av menighets eiendom og forsamlingssted kan fortsette i 2020.

I 2019 ble det påbegynt viktige arbeider med ny infrastruktur for å klargjøre eiendommen for utbyggingsprosjektet. Det ble i tillegg til opparbeidelse av uteareal og parkeringsplasser også utført betydelige vedlikeholdsarbeider på Bolstad, bl.a. av hovedhuset på gården.

Siden 2009 har Bolstad blitt brukt sommer som vinter i forbindelse med barne- og ungdomsarbeidet. Fra tidlig vår til sen høst treffes også ungdommen jevnlig for trosoppbyggelse i paviljongen ved gressletta.

I hele sommerhalvåret, med unntak av noen ferieuker, bruker ulike grupper Bolstad ukentlig. Det gjør også seniorene i menigheten vår, som møtes her hver mandag. I tillegg leier foreningen ulike forsamlingslokaler til større arrangementer innendørs.

Medlemmene i BKM Drammen ser frem til i fremtiden å kunne bruke Bolstad mer, også til samlinger og arrangementer om vinteren. Derfor samarbeider vi med Sande kommune og arkitekter for å kunne realisere byggeprosjektet i nær fremtid.

Innsamlingsaksjonen for å finansiere byggingen gav solide inntekter også i 2019, i tillegg ble et større utlån foreningen tidligere hadde til Brunstadstiftelsen tilbakebetalt i sin helhet.