Blomstrende engasjement – i alle aldre

Våre ukentlige samlinger er en høyt verdsatt anledning som er til inspirasjon og åndelig oppbyggelse for oss.

I vinterhalvåret samles vi innendørs, stort sett på søndagene, mens vi om sommeren gjerne benytter finværsdagene til å samles utendørs på gården vår. I møtene er det taler og sang, vitnesbyrd og bønn. Dette er også en viktig arena for felles informasjon om ulike aktiviteter, og avsluttes ofte med kaffe og sosialt samvær.

Mange frivillige er med og utfører mange ulike oppgaver i lokalmenigheten vår. Også de eldste; seniorene, er ukentlig med og bidrar til enkelt vedlikehold av fasilitetene på gården vår. De hadde også i 2019 flere utflukter og turer, både lokalt men også sammen med seniorgrupper fra andre lokalmenigheter.

Seniortur til Lilienhof i Tyskland
2019 vil nok huskes av seniorgruppen for turen til Lilienhof i Syd-Tyskland. Det ble en vellykket tur hvor samholdet og trosfellesskapet ble styrket på tvers av medlemmene i gruppen. Nye vennskapsbånd ble knyttet med menigheten i Lilienhof på tvers av kultur og landegrenser. Det ble også tid til turer i vakre omgivelser, rekreasjon, aktiviteter og sightseeing. På kveldene ble det samling rundt bordene med nydelig mat og drikke, og tid for gode samtaler og trosoppbyggelse.

Les mer om året 2019 her:

Fra styret

Bolstad – klargjøres for utbygging

Barna – en trygg og god oppvekst

Ungdom – utfoldelse i trygge rammer