Barna – en trygg og god oppvekst

Med ca 180 medlemmer under 18 år i foreningen er det viktig å legge best mulig til rette for at alle disse barna skal ha det godt. Det fellesskapet BKM Drammen utgjør, skal være trygt, fremme gode kristne verdier og gi barna muligheter til å utvikles slik som de er.

Søndagsskolen representerer en viktig del av barnearbeidet i BKM Drammen. Normalt foregår dette samtidig med søndagsmøte, og varer en times tid. I 2019 hadde vi også flere søndagsskoler ute i friluft på Bolstad. På søndagsskolen får barna blant annet høre fortellinger fra Bibelen, lære sanger og se enkle skuespill fra lederne. Det blir også tid til lek, tegning og kreativitet, og barna får delta med spørsmål eller svare på enkle oppgaver. Som markering av et nytt år på søndagsskolen ble det arrangert en tur til Rush trampolinepark, hvor barna fikk utfolde seg fritt.

I tillegg til søndagsskolen, var BKM Drammens samarbeid med den lokale foreningen Aktivitetsklubben helt sentral. Aktivitetsklubben deler BKMs kristne trosgrunnlag, og mange av BKM Drammens medlemmer deltar med frivillig innsats for at barna skal ha et godt aktivitetstilbud innefor kristne rammer. Små og store barn får gjennom denne foreningen et bredt tilbud, drevet av engasjerte ungdommer og voksne. I juni arrangerte Aktivitetsklubben en overnattingstur til Sørli leirsted, hvor 47 barn fra 1.-6. klasse og 20 mentorer deltok.

I februar ble det arrangert en vinteraktivitetsdag på Bolstad for både barn, unge og eldre – med ski- og hoppkonkurranser, bygging av snømenn og snøhuler, servering av grillmat, samt åndelig trosoppbyggelse.

17. mai ble feiret tradisjonelt i BKM Drammen, med 17. mai-tog i by og bygd og deltakelse i lek og konkurranser på lokale skoler. I tillegg hadde vi en egen samling på Bolstad hvor barna sto i fokus, med tradisjonelle 17. mai-leker, is og kaker. Det ble også fremført et flott dukketeater av Noahs ark som noen av de større barna hadde forberedt.

I 2019 ble det gjennomført to barnevelsignelser av nyfødte, en verdig seremoni hvor barna ønskes velkommen med forbønn og velsignelse i menigheten.

Kompetanse og engasjement blant de som er engasjert med barna er et viktig fokusområde, og det ble arrangert flere motivasjonskvelder for barne- og ungdomsarbeidere i 2019. Det ble også opprettet en egen arbeidsgruppe mot uønskede hendelser (AMUH) som avholdt flere kurskvelder for barne- og ungdomsarbeidere om forebygging av alle typer uønskede hendelser, inkludert overgrep og grenseoverskridende adferd. Alle som arbeider med barn og unge skal levere egenerklæring og politiattest, og kjenne til menighetens retningslinjer for arbeid med barn og unge. Det var også fokus på forebyggende arbeid mot mobbing. Barn skal få lov å være forskjellige, og aktivitetstilbudene bør være såpass varierte at alle har mulighet til å gjøre noe de liker, og å bli sett av de voksne.


Les mer om året 2019 her:

Fra styret

Bolstad – klargjøres for utbygging

Ungdom – utfoldelse i trygge rammer

Blomstrende engasjement – i alle aldre