Unge 13–36 år – en livskraftig flokk

De unge i lokalmenigheten fortjener tilbud i trygge rammer, uten rus eller annet som kan virke skadelig og negativt på deres oppvekst og utvikling. Vi mener at en av de største investeringer vi kan gjøre, er å gi disse unge muligheter for trivsel, utfoldelse og samhold i trygge, kristne rammer.

Året 2018 var et begivenhetsrikt år for ungdommen i BKM Drammen. Ukentlig deltok de på faste samlinger hvor vår tro forkynnes, og aktiviteter hvor de fikk utfolde seg innen sine interesser og utfordret sine ferdigheter. I tillegg deltok ungdommene på flere andre tilbud og events.

I januar ble hele ungdomsflokken invitert til Hamar for en «Winter weekend» med sportslige aktiviteter i snøen og kveldsarrangment. Den planlagte turen til USA i juni med BKM Hamar var bakgrunn for invitasjonen, og intensjonen var at ungdommene fra de to byene skulle ha gode og sunne opplevelser sammen hvor de også kunne bli bedre kjent.

Påsken ble tilbrakt på Oslofjord Convention Center i Stokke, på Påskecamp arrangert av BCC og Brunstad ungdomsklubb. Omkring 4000 ungdommer fra hele verden deltok i ulike turneringer og aktiviteter på dagtid, samt trosoppbyggende samlinger og kveldsarrangementer.

16. mai har ungdommene i BKM Drammen tradisjon for å samles til et rusfritt arrangement med sportsaktiviteter og trosoppbyggelse. I 2018 ble det arrangert en «USA»-kveld, hvor line-dance og en skikkelig barbeque ble gjennomført med stil.

Ungdommene deltar også på den årlige 17. mai-samlingen med familiene. Denne dagen har et spesielt fokus på barna, og ungdommene er med å tilrettelegge for gjennomføring av leker, sang og mat.

I juni reiste ungdommene, sammen med resten av voksne og eldre i BKM Drammen og menigheten på Hamar, til USA i fem dager for å treffe vennskapsmenigheten i Connecticut, samt oppleve amerikansk kultur og natur.

> Les mer om den opplevelsesrike turen her.

I oktober deltok ungdommene på en Familiedag på Bolstad sammen med resten av medlemmene i lokalmenigheten.

Året ble avsluttet med Romjulscamp på Oslofjord Convention Center sammen med ungdom fra mange andre lokalmenigheter verden over.

Samarbeidet med de lokale foreningene til Brunstad ungdomsklubb, er også en viktig del av tilbudet til den store ungdomsflokken i BKM Drammen. Her foregår hver uke en mengde spennende aktiviteter, og flere events i helgene.


Les mer om året 2018 her:

10 år på Bolstad!

Barna – barndommen kommer ikke i reprise

Tidenes menighetstur – USA 2018