Barna – barndommen kommer ikke i reprise

Med ca 190 medlemmer under 18 år i foreningen er det viktig å legge best mulig til rette for at alle disse barna skal ha det godt. Det fellesskapet BKM Drammen utgjør, skal være trygt, fremme gode verdier og gi barna muligheter til å utvikles slik som de er.

Søndagsskolen representerer en viktig del av barnearbeidet i BKM Drammen. Normalt foregår dette samtidig med søndagsmøte, og varer en times tid. I 2018 hadde vi også flere søndagsskoler ute i friluft på Bolstad. På søndagsskolen får barna blant annet høre fortellinger fra Bibelen, lære sanger og se enkle skuespill fra lederne.

I tillegg til søndagsskolen, var BKM Drammens samarbeid med den lokale foreningen Aktivitetsklubben helt sentral. Aktivitetsklubben deler BKMs kristne trosgrunnlag, og mange av BKM Drammens medlemmer deltar med frivillig innsats for at barna skal ha et godt aktivitetstilbud innefor kristne rammer. Små og store barn får gjennom denne foreningen et bredt tilbud, drevet av engasjerte ungdommer og voksne.

17.mai ble feiret tradisjonelt i BKM Drammen, med 17. mai-tog i by og bygd og deltakelse i lek og konkurranser på lokale skoler. I tillegg hadde vi en egen samling hvor barna sto i fokus. Lekeapparatene i «gammeldags tivoli»-stil som seniorene i lokalmenigheten laget i fjor ble til stor begeistring også i år.

I oktober ble det arrangert en familiedag på Bolstad for både barn, unge og eldre – med aktivitetsløyper og servering av deilig høstsuppe.

I november ble det gjennomført barnevelsignelse av barn født i 2018, en verdig seremoni hvor barna ønskes velkommen med forbønn og velsignelse i menigheten.

Kompetanse og engasjement blant de som er engasjert med barna, var et viktig fokusområde også i 2018. Det ble arrangert flere motivasjonskvelder for barne- og ungdomsarbeidere, og avholdt seminar om forebygging av alle typer uønskede hendelser, inkludert  overgrep og grenseoverskridende adferd. Alle som arbeider med barn og unge skal levere egenerklæring og politiattest, og kjenne til menighetens retningslinjer for arbeid med barn og unge. Det var også fokus på forebyggende arbeid mot mobbing. Barn skal få lov å være forskjellige, og aktivitetstilbudene bør være såpass varierte at alle har mulighet til å gjøre noe de liker, og å bli sett av de voksne.


Les mer om året 2018 her:

10 år på Bolstad!

Unge 13–36 år – en livskraftig flokk

Tidenes menighetstur – USA 2018