Tidenes menighetstur – USA 2018

Etter nesten et års planlegging satte nær 500 forventningsfulle medlemmer fra BKM Drammen og BKM Hamar kursen mot østkysten av USA, nærmere bestemt New York.

Målet for turen var å styrke samholdet mellom medlemmene og å utveksle erfaringer på tvers av tvers av menigheter og kulturer. De første dagene ble derfor tilbrakt på et konferansehotell i Westchester County hvor vi hadde flere samlinger, der vi også var sammen med menigheten i Connecticut, USA. Kveldene hadde et ekstra inspirerende program og medlemmer fra både Hamar og Drammen hadde jobbet lenge med å forberede de ulike programelementene. Det var sanginnslag, egenproduserte filmer og inspirererende taler og vitnesbyrd. Det ble også tid til en felles markering av at BKM Drammen og BKM Hamar har lagt bak seg en periode med ekstraordinær innsamling, og har nådd sine innsamlingsmål for perioden. Dette vil være med å legge et godt økomisk grunnlag for menighetens virksomhet i årene som kommer.

Programmet fortsatte i New York City de siste to dagene. Her var det blant annet lagt opp til en felles båttur på Hudson River hvor hele turen ble avsluttet med en inspirerende helaften. Også her var det lagt opp til taler, vitnesbyrd og musikkinnslag som inspirasjon for troslivet. En utradisjonell ramme for trosoppbyggelse, men samholdet som oppstår på en slik reise er noe vi setter stor pris på.

Turen var en festreise, med mange opplevelser, nye bekjentskaper og inspirerende øyeblikk som sent vil glemmes.

Les mer om året 2018 her:

10 år på Bolstad!

Barna – barndommen kommer ikke i reprise

Unge 13–36 år – en livskraftig flokk