10 år på Bolstad!

I 2018 var det 10 år siden vi kjøpte gården Bolstad Mellom. Gjennom disse årene har gården rukket å bli sentral for mange av aktivitetene i BKM Drammen. I sommerhalvåret samles hele lokalmenigheten her til trosoppbyggelse, grilling, tur i skog og mark, ballspill og lek. Dyrene på gården bidrar til trivsel og aktiviteter, for både store og små.

Bolstad brukes sommer som vinter i forbindelse med barne- og ungdomsarbeidet. Fra tidlig vår til sen høst treffes også ungdommen jevnlig for trosoppbyggelse i Paviljongen ved gressletta.

Foreningene Aktivitetsklubben og Brunstad ungdomsklubb, som begge har lokale foreninger i Sande, bruker Bolstad ukentlig. Det gjør også seniorene i menigheten vår, som møtes her hver mandag.

I 2018 ble det foretatt nødvendig vedlikehold av gården, og det ble etablert en ny vann- og avløpstrassé inn til eiendommen som er dimensjonert for det fremtidige bygget.

Medlemmene i BKM Drammen ser frem til i fremtiden å kunne bruke Bolstad mer, også til samlinger og arrangementer om vinteren. Vi samarbeider fortsatt med Sande kommune og arkitekter for å kunne realisere prosjektet i nær fremtid. Innsamlingsaksjonen for å finansiere byggingen gav solide inntekter også i 2018.

17. mai hadde mange ungdommer og voksne forberedt en flott feiring for store og små, etter at feiringen på barneskolene var overstått. Lekeapparatene og utstyret for «gammeldags tivoli» som seniorene laget til 17. mai i 2017 ble hentet frem igjen i år og flere frivillige ungdommer stilte opp for å gjøre det gøy for de mindre barna.


Les mer om året 2018 her:

Barna – barndommen kommer ikke i reprise

Unge 13–36 år – en livskraftig flokk

Tidenes menighetstur – USA 2018