Et aktivt menighetsliv – også for de voksne

Våre ukentlige samlinger er en høyt verdsatt anledning. Disse foregår stort sett på søndagene. I vinterhalvåret innendørs, mens vi om sommeren gjerne benytter finværsdagene til å samles utendørs på gården vår. I møtene er det taler og sang, vitnesbyrd og bønn. Dette er også en viktig arena for felles informasjon om ulike aktiviteter, og avsluttes ofte med kaffe og vrimle-trivsel. Møtene er åpne for alle.

De voksne er selvfølgelig også med å utføre mange ulike oppgaver i lokalmenigheten vår. Særlig de eldste – seniorene er med å bidra til ukentlig vedlikehold av aktivitetsarealene på gården vår. Det var også seniorene som igjen bidro til den flotte 17. maifeiringen på Bolstad. De hadde også i 2018 flere utflukter og turer, både lokalt men også sammen med seniorgrupper fra andre lokalmenigheter.

Noen av de største høydepunktene for BKM Drammen, er selvsagt BCCs stevner og høytider som arrangeres på Oslofjord Convention Center. Slik var det også i 2018. Her møter vi andre BCC-medlemmer fra hele verden, og dette er en hovedkilde til inspirasjon og åndelig oppbyggelse for oss også lokalt.