Ungdommen – investering for fremtiden

2017 ble et uforglemmelig år for ungdommene i BKM Drammen. Det er over 220 ungdommer i lokalmenigheten, og disse fortjener tilbud i trygge rammer, uten rus eller annet som kan virke skadelig og negativt på deres adferd. Vi mener at en av de største investeringer vi kan gjøre, er å gi disse unge muligheter for trivsel, utfoldelse og samhold i trygge, kristne rammer.

I tillegg til de faste ukentlige samlinger og aktiviteter, deltok ungdommen på en rekke ekstra tilbud og events. Blant annet en vintertur til Torsteinslåtta i Hallingdal, der ungdommen fra BKM Hallingdal var vertskap. Til påske deltok ungdommene på den årlige påskecampen som blir arrangert på Oslofjord Convention Center. Her møter de ungdom fra hele verden, og sammen tilbringer de dagene med masse ulike aktivitetstilbud, gudstjenester og samlinger.

Gjennom vårsesongen pågikk også bibelundervisning (konfirmasjon) for 11 niendeklassingene i BKM Drammen. Undervisningen pågikk frem til mai, og ble avsluttet med en stor fest for hele menigheten, der disse ungdommene var hedersgjester.

Starten på sommerferien 2017 ble feiret med en spennende Bolstad-camp. All ungdom mellom 13 og 18 år var da invitert til en firedagers camp, der eldre ungdommer og voksne hadde forberedt et skikkelig opplegg for dem. Det var overnatting i telt, konkurranser og masse moro for alle ungdommene.

Samarbeidet med de lokale foreningene til Brunstad ungdomsklubb, er også en viktig del av tilbudet til den store ungdomsflokken i BKM Drammen. Her foregår hver uke en mengde spennende aktiviteter, og flere events i helgene.

Sist, men ikke minst var 2017 året da ungdomsflokken endelig skulle realisere den lenge planlagte Israel-turen. Mer om dette høydepunktet kan man lese her.

Les mer om året 2017 her:

Bolstad kultur- og mestringsgård

Barna – en trygg barndom varer hele livet

Israeltur høsten 2017

Blomstrende engasjement – i alle aldre