Barna – en trygg barndom varer hele livet

I 2017 kunne vi notere 130 barn under 12 år blant medlemmene i BKM Drammen. Med så mange barn, er det viktig å legge best mulig til rette for at alle disse barna skal ha det godt. Det fellesskapet BKM Drammen utgjør, skal være trygt, fremme gode verdier og gi barna muligheter til å utvikles slik som de er. Det ble derfor satset mye på aktiviteter for barna i 2017.

Søndagsskolen representerer en viktig del av barnearbeidet i BKM Drammen. Normalt foregår dette samtidig med søndagsmøte, og varer en times tid. I 2017 hadde vi også flere søndagsskoler ute i friluft på Bolstad gård. Barna fikk blant annet høre om gjetergutten David, mens de satt ute på beite med lam og sauer. Mange søndager ble det også arrangert natursti og andre uteaktiviteter for barna, der også de voksne og foreldrene deltok sammen med dem.

I tillegg til søndagsskolen, var BKM Drammens samarbeid med de lokale foreningene i Aktivitetsklubben og Brunstad ungdomsklubb helt sentral. Barn og ungdom får gjennom disse foreningene et bredt tilbud, drevet av engasjerte ungdommer og voksne. Rett etter skolestart, høsten 2017 ble det arrangert weekendtur til Vatnlian i Telemark for alle barna. Her ble det mange gode opplevelser i skog og mark, sammen med venner og engasjerte ledere.

Kompetanse og engasjement blant de som er engasjert med barna, var også et viktig fokusområde i 2017. Det ble avholdt seminar om forebyggelse av overgrep og grenseoverskridende adferd, samt motivasjonskvelder for ungdomsarbeidere. Alle som arbeider med barn og unge skal ha politiattest, og kjenne til menighetens retningslinjer i disse spørsmålene. Det var også fokus på forebyggende arbeid mot mobbing. Barn skal få lov å være forskjellige, og aktivitetstilbudene bør være såpass varierte at alle har mulighet til å gjøre noe de liker, og å bli sett av de voksne.

Les mer om året 2017 her:

Bolstad kultur- og mestringsgård

Ungdommen – investering for fremtiden

Israeltur høsten 2017

Blomstrende engasjement – i alle aldre