Blomstrende engasjement – i alle aldre

I 2017 har vi opplevd mye engasjement i BKM Drammen. Medlemmers personlige initiativ fostrer stadig nye ideer og muligheter som bidrar positivt til fellesskapet. Og initiativ er å finne i alle aldre, fra de yngste til de eldste.

Det er mer enn 40 seniorer i BKM Drammen. I 2017 møttes de ukentlig til sosiale samlinger. Seniorene bidrar med mye i lokalmenigheten, og engasjementet kanaliseres ofte gjennom disse samlingene. De finner oppgaver, både av praktisk og sosial art, og gjør det de kan for å bidra. Det var blant annet seniorene som bidro til den flotte 17. maifeiringen på Bolstad og julemarkedet i desember. Seniorene hadde også i 2017 flere utflukter og turer, både lokalt men også sammen med seniorgrupper fra andre lokalmenigheter.

Bevertning og matservering er også et område der engasjementet har vært jevnt økende de senere år. På våre lokale arrangementer og fester er det både matlag og dessertlag i sving for å sørge for fantastisk mat. Det er definitivt utfordringer knyttet til å severe mat til mange mennesker samtidig, men disse lagene kommer stadig opp med nye ideer til hvordan man kan få en best mulig bevertning. Her er det ildsjeler som brenner for mat og for fellesskapets trivsel.

Noen av de største høydepunktene for BKM Drammen, er selvsagt BCCs stevner og høytider som arrangeres på Oslofjord Convention Center. Slik var det også i 2017. Her møter vi andre BCC-medlemmer fra hele verden, og dette er en hovedkilde til inspirasjon og åndelig oppbyggelse for oss også lokalt. I 2017 var det 8 internasjonale stevner i BCC.

Les mer om året 2017 her:

Bolstad kultur- og mestringsgård

Barna – en trygg barndom varer hele livet

Ungdommen – investering for fremtiden

Israeltur høsten 2017