Bolstad kultur- og mestringsgård

Bolstad har allerede i flere år vært sentral for mange av aktivitetene i BKM Drammen. I sommerhalvåret samles hele lokalmenigheten her til trosoppbyggelse, grilling, tur i skog og mark, ballspill og lek. Dyrene på gården bidrar til trivsel og aktiviteter, for både store og små.

Ungdommene bruker Bolstad gjennom  store deler av året. Fra tidlig vår til sen høst treffes de her for ungdomssamlinger. I 2017 kom også ungdomsflokker fra andre lokalmenigheter på besøk og tilbrakte tid sammen på gården. Foreningene Aktivitetsklubben og Brunstad ungdomsklubb, som begge har lokale foreninger i Sande, bruker Bolstad ukentlig. Det gjør også seniorene, som møtes her hver mandag.

I 2017 fortsatte arbeidet med å vedlikeholde  gården. Drengestua, som ble påbegynt oppusset i 2016, ble endelig ferdigstilt, slik at bygningsmassen nå er i stand. En stor jobb ble også lagt ned med å skifte deler av kledningen på hovedhuset.

I mai ble det også arrangert en dugnadsuke, der medlemmene bidro til at mange utearealer fikk et løft. Veier og gjerder ble utbedret, og beiteområdene for sauene forbedret. Mest arbeid ble likevel lagt ned i den gamle grusbanen, som har fått ny drenering og gressdekke. Flere titalls barn og unge stod klare til å ta den i bruk så snart den var klar, sommeren 2017. Oppe i skogen ble også en flott gapahuk laget, til glede for både våre egne medlemmer og andre turgåere.

17. mai hadde mange ungdommer og voksne forberedt en flott feiring for store og små, etter at feiringen på barneskolene var overstått. Seniorene hadde snekret lekeapparater og utstyr for «gammeldags tivoli». Ungdommene stilte i tivoliuniformer, og geleidet barn – i alle aldre – gjennom lekene.

Prosessen med å få bygge et flerbruksbygg på Bolstad fortsatte i 2017. Parallelt med kommunal saksbehandling, fortsatte samarbeid med arkitektkontor og landskapsarkitekt. Sammen arbeides det for å komme frem til de mest hensiktsmessige løsninger for både utearealer, bygg og interiør. Denne prosessen fortsetter videre i 2018.

Medlemmene i BKM Drammen ser frem til i fremtiden å kunne bruke Bolstad mer, også til samlinger og arrangementer om vinteren. Et flerbruksbygg er derfor noe mange av våre medlemmer ønsker å bidra til. Innsamlingsaksjonen for å realisere dette ga økt egenkapital også i 2017.


Les mer om året 2017 her:

Barna – en trygg barndom varer hele livet

Ungdommen – investering for fremtiden

Israeltur høsten 2017

Blomstrende engasjement – i alle aldre