Hvem er vi?

BCC Drammen Sande (tidligere Brunstad Kristelige Menighet Drammen) er en kristen forening som bygger sin forkynnelse på samme tro og lære som  Brunstad Christian Church (BCC) og dens grunnlegger Johan Oscar Smith. Vi er en av 19 norske menigheter i BCC-forbundet, et internasjonalt trossamfunn med utbredelse i over 50 land.

I vår lokalmenighet er vi er rundt 600 medlemmer (2023), hvor de fleste er bosatt i området Drammen – Sande – Holmestrand. Vi har en høy andel barn og ungdom: ca. 35 % er under 18 år. Derfor er arbeidet for barn og ungdom en høyt prioritert del av menighetslivet.

Vi møtes det fleste søndagene gjennom året, med unntak av høytider og ferie, til kristelig forkynnelse og felleskap om vår tro. Menigheten har ellers et bredt aktivitetstilbud gjennom uka, med ungdomsmøter, aktiviteter for barn og ungdom, samt møteplasser for seniorer og andre. En annen viktig del av vårt menighetsliv er deltakelse på de årlige, internasjonale stevner som BCC arrangerer, i hovedsak på Oslofjord Convention Center i Vestfold.

BCC Drammen Sande en selvstendig forening både juridisk og økonomisk, med eget styre, forstanderskap og et årsmøte som er øverste myndighet i praktiske og økonomiske spørsmål. Forstander er øverste myndighet i saker som gjelder tro og lære, og er gjennom vedtektene forpliktet til å følge det samme trosgrunnlaget som er beskrevet i BCC-forbundet.

BCC Drammen Sande eier gården Bolstad Mellom i Sande, hvor en stor del av menighetens aktiviteter i løpet av året holdes. I 2023 innviet vi et nytt flerbruksbygg her, som blir vårt samlingssted i årene fremover. Se bolstadgard.no for mer informasjon.

Foreningen har ingen ansatte årsverk. Alle virksomhet, enten det er forkynnelse, omsorgsarbeid, arrangementsplanlegging, administrasjon eller aktiviteter for barn og ungdom, utføres på frivillig og ulønnet basis.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *