En livskraftig ungdomsflokk

Året 2021 ble et begivenhetsrikt år for ungdommen i BCC Drammen Sande, til tross for at også dette året bar preg av pandemien. Ungdommen hadde ukentlige samlinger hvor vår tro ble forkynt, og et bredt aktivitetstilbud hvor hver enkelt fikk utfolde seg innenfor sitt interessefelt. I tillegg har de unge bidratt med mange timer frivillig innsats på gården, både i utbyggingen av flerbruksbygget, vedlikehold av gården og vedproduksjon.

16. mai er en dag ungdommen har som tradisjon å samles til et rusfritt arrangement med trosoppbyggelse og sportsaktiviteter, men på grunn av restriksjonene ble det i stedet avholdt 16.mai-fest online, med trosoppbyggelse, leker og underholdning.

Ungdommen i Drammen Sande har et tett samarbeid med de lokale foreningene til BUK. I disse foreningene er det et bredt utvalg av ukentlige aktiviteter, samt arrangementer i helgene.

Sammen med BUK arrangeres det kristne ungdomscamper fire ganger i året. Ungdommen i Drammen var med på alle disse også i 2021. To av campene i 2021 ble arrangert som hybridcamper, hvor mye av innholdet skjedde online. De to andre campene kunne vi samles sammen, men med noen restriksjoner. Dette ble et lyspunkt og noe positivt for ungdommen midt i pandemien.

Bibelundervisning

De ungdommene som fylte 15 år i 2021 har også deltatt i bibelundervisning. Ungdommene og noen mentorer har vært samlet i ulike hjem hvor 9 forskjellige temaer har blitt belyst med presentasjon i powerpoint, filmer og samtaler. Det har også vært gjennomført besøk i Forum på Oslofjord der menighetens historie presenteres på en interaktiv og spennende måte. Også i 2021 ble det mulig å gjennomføre en helgetur med ulike aktiviteter og oppsummering av temaene som var gjennomgått. Festen menigheten arrangerer for ungdommene som har deltatt på bibelundervisningen ble ikke mulig å gjennomføre i 2021 og er først blitt gjennomført i 2022.