Seniorene i BCC Drammen Sande

Seniorene i vår menighet er en sammensatt gruppe med stort aldersspenn fra 60 år til den eldste som er 97 år. Seniorene deltar aktivt på menighetens samlinger, men har også egne møter, turer eller aktiviteter ca. en gang pr. måned. I tillegg bidrar de ukentlig på dagtid med en del enklere vedlikehold på Bolstad.

I 2021 kom BCC Drammen Sande for alvor i gang med fellesdugnader på vårt nye flerbruksbygg på Bolstad Gård. Seniorene bestemte tidlig at dette prosjektet skulle prioriteres, og at det derfor ikke ble planlagt med kostbare og tidkrevende turer og arrangementer.  I Bolstad-prosjektet deltok derfor seniorene aktivt med et eget ressursteam som bl.a. har vist sterkt engasjement og stor nytte på flere områder som verktøyboden, gårdsdrift og bevertning.

Aktivitetene i 2021 var preget av pandemien og de restriksjonene dette innebar, spesielt vårsemesteret. Oppbyggelige samlinger ble i hovedsak gjennomført online sammen med resten av menigheten. Da det nærmet seg sommeren og restriksjonene ble noe lempet på, ble det arrangert en ekstra trivelig sommerfest på Bolstad med aktiviteter både ute og inne. Høstsemesteret hadde mindre restriksjoner, og vi hadde flere fine samlinger med sterkt fokus på trosoppbyggelse, som sammen med trivelige aktiviteter styrket vennskapet og felleskapet. Sammen med våre seniorvenner i BCC Eiker arrangerte vi en bowlingkveld, og året ble avsluttet med en ekstra minnerik julesamling sammen med disse på Fredfoss konferansesenter.