Barna – vår fremtid

Med nesten 200 medlemmer under 18 år i foreningen er det viktig å legge best mulig til rette for denne aldersgruppen. Det fellesskapet BCC Drammen Sande utgjør, skal være trygt, fremme gode kristne verdier og gi barna muligheter til å utvikles slik som de er.

Søndagsskolen representerer en viktig del av arbeidet med barna i BCC Drammen Sande. Normalt foregår dette samtidig med søndagsmøtene, men på grunn av koronapandemien var det heller ikke i år mulig å samles fysisk store deler av året. Derfor har tilbudet fra BCC Media vært viktig for barna, med søndagsskole-sendinger online og animasjonsfilmer med bibelhistorier. I juni ble det mulighet til å samles igjen, og gjensynsgleden var stor da barna kunne samles til søndagsskolefest på Bolstad. Her fikk de høre bibelhistorier, synge og leke i det fine sommerværet.

I tillegg til søndagsskolen, er BCC Drammen Sandes samarbeid med den lokale foreningen Aktivitetsklubben viktig. Aktivitetsklubben deler BCCs kristne trosgrunnlag, og mange av våre medlemmer deltar med frivillig innsats for at barna skal ha et godt aktivitetstilbud innenfor kristne rammer. Små og store barn får gjennom denne foreningen et bredt tilbud, drevet av engasjerte ungdommer og voksne. Aktivitetsklubben har på lik linje vært preget av koronarestriksjonene, men har gjennomført sine aktiviteter i mindre grupper så langt det har vært mulig.

I september og oktober ble det gjennomført to etterlengtede barnevelsignelser, en verdig seremoni hvor barna ønskes velkommen med forbønn og velsignelse i menigheten. Etter nesten to år uten barnevelsignelse var det mange barn og foreldre som gledet seg til denne merkedagen.

Intro – eget tilbud til 12-åringene

I BCC har barne- og ungdomsarbeidet vært et hovedfokus i mange år, og det tilrettelegges for at barn og unge i alle aldersgrupper kan utfolde seg med trygge og gode oppvekstsvilkår. Når barna etterhvert nærmer seg tenårene kan man oppleve at livet står på vent, og at man faller litt imellom to stoler. Mange kaller derfor aldersgruppen 11-12-åringer for «tweens» (en kombinasjon av «teen» og «between»), når man venter på å bli ungdom.

BCC Media har siden 2020 laget TV-programmet «Intro», spesielt rettet mot denne målgruppen, som tar opp temaer som kan være aktuelle for alderen og forklarer ulike bibelske tema på en ungdommelig og lett forståelig måte.

I BCC Drammen Sande har vi laget et tilbud til 12-åringene, hvor vi samles i forskjellige menighetshjem og ser TV-programmet sammen. Kveldene er fulgt opp med samtaler og refleksjoner rundt de ulike temaene som skal få ungdommene til å engasjere seg. Vi begynte Intro-sesongen med en tur til Oslo hvor vi spilte VR-games, og avsluttet like før jul med en samling med forstander Harald Kronstad, hvor de kunne stille spørsmål de hadde fra årets sesong.