Et annerledes år for de unge

Året 2020 ble et begivenhetsrikt år for ungdommen i BKM Drammen, til tross for at det brøt ut en pandemi verden over. Gjennom store deler av året hadde ungdommen ukentlige samlinger hvor vår tro ble forkynt, og et bredt aktivitetstilbud som ble gjennomført i kohorter.

2020 ble «annerledesåret» og et år de unge måtte tenke nytt for å kunne møtes. Istedenfor å samles ukentlig i et lokale med mange mennesker, ble det raskt etablert livesendinger som de unge kunne følge med på hjemmefra. Utførelsen av de ulike aktivitetene ble også annerledes. Det ble mange digitale arrangementer, hvor man gjorde felles aktiviteter, og delte opplevelsen sammen digitalt. Etter hvert som samfunnet åpnet mer opp, fikk mange utføre sin fritidsaktivitet i mindre grupper, noe som ble satt stor pris på.

Ungdommen startet 2020 med å delta i et prosjekt om Hebreerbrevet, sammen med andre BCC-ungdommer verden over. Til prosjektet ble det laget en app, en studiopodkast og kopiert opp hefter for å hjelpe ungdommen til å forstå innholdet i dette sentrale brevet i det nye testamente. Videre ble de delt opp i mindre samtalegrupper på tvers av alder, hvor de kunne stille spørsmål og samtale om det de hadde lest.

BKM Drammen samarbeider med lokallaget til Brunstad Ungdomsklubb (BUK) om det kristne ungdomsarbeidet, og ga i 2020 et større tilskudd til foreningen. I samarbeid med Brunstad ungdomsklubb arrangeres det kristne ungdomscamper fire ganger i året. Ungdommene i Drammen var med på alle disse også i 2020, men som hybridcamper, hvor mye av innholdet skjedde digitalt. Dette ble et lyspunkt og noe positivt for ungdommen midt i en pandemi. På sommeren ble det en åpning for at ungdommen kunne reise på tur til Molde, som en del av sommercampen. Der fikk de oppleve norsk natur, spennende aktiviteter og et godt kristelig fellesskap.

Bibelundervisning i et annerledes år

Bibelundervisningen er, i liket med kirkelig konfirmasjon, et tilbud for de i 9. klasse. Det starter vanligvis i januar, med ukentlige samlinger frem til mai og avsluttes med en bibelundervisningsfest. I 2020 ble det imidlertid en pause fra mars til mai. Bibelundervisningsfesten ble derfor i år flyttet til september, hvor de unge ble feiret og fikk utdelt Bibel i gave av menigheten. På samlingene får de unge høre om ulike temaer fra Bibelen og vårt kristne trosgrunnlag. Det er gode anledninger for å stille spørsmål og man blir oppfordret til å reflektere over temaene som tas opp. Det er også fokus på teambuilding og sosial tilhørighet hvor de bl.a. har vært på båttur, spilt minigolf og vært på hyttetur sammen.


Les mer om året 2020 her:

Fra styret

Et historisk år på Bolstad

Barna – en prioritert målgruppe i menigheten

Seniorene i BKM Drammen