Et historisk år for menigheten

2020 ble et historisk år for BKM Drammen, året da første spadetak ble tatt for det nye flerbruksbygget på Bolstad – en etterlengtet milepæl for prosjektet. 

Fra det ble gitt endelig rammetillatelse 16. mars gikk det ikke lang tid før gravemaskinene var på plass, og i september ble det satt ned over 100 peler for å sikre stabile grunnforhold for bygget.

I oktober ble betongarbeidene påbegynt, og mildværet bidro til god fremdrift i byggeprosjektet. Helt fra start har det vært høy grad av egeninnsats hvor mange medlemmer har bidratt på dugnad. Dette har vært viktig for den videre fremdriften slik at utbyggingen av menighetens eiendom og forsamlingssted kunne fortsette i 2021.

Finansiering av flerbruksbygget
Det har over flere år vært jobbet med planlegging av byggeprosjektet, og finansieringen av dette. I årsmøtet 30. august 2020 ble det med stort flertall besluttet en revidert kostnadsramme for det nye flerbruksbygget på 87,5 millioner inkl. merverdiavgift (prisstigning ikke hensyntatt). Videre var det enighet om at dette finansieres med 40 millioner i egenkapital og 9,5 millioner i forventede innsamlede midler i byggeperioden. Egenkapitalen på tidspunktet for årsmøtet besto i bankinnskudd samt allerede påløpte prosjektkostnader. Resterende andel av prosjektet finansieres med opptak av lån på 38 millioner.