Barna – en prioritert målgruppe i menigheten

Med nesten 200 medlemmer under 18 år i foreningen er det viktig å legge best mulig til rette for denne aldersgruppen. Det fellesskapet BKM Drammen utgjør, skal være trygt, fremme gode kristne verdier og gi barna muligheter til å utvikles slik som de er.

Søndagsskolen representerer en viktig del av arbeidet med barna i BKM Drammen. Normalt foregår dette samtidig med søndagsmøtene, men på grunn av koronapandemien har det ikke vært mulig å samles fysisk til søndagsskole store deler av året. Derfor har tilbudet fra BCCs TV-kanal BrunstadTV vært helt sentralt, med søndagsskole-TV flere ganger i måneden. I tillegg har søndagsskolelærerne vært kreative til å finne på aktiviteter som har engasjert barna i hjemmene eller i mindre grupper, bl.a. ved å levere aktivitetspakker i postkassen. Her har barna fått kreative oppgaver de kan løse på egenhånd eller med litt hjelp av foreldrene.

I tillegg til søndagsskolen, er BKM Drammens samarbeid med den lokale foreningen Aktivitetsklubben viktig. Aktivitetsklubben deler BKM Drammens kristne trosgrunnlag, og mange av våre medlemmer deltar med frivillig innsats for at barna skal ha et godt aktivitetstilbud innenfor kristne rammer. Små og store barn får gjennom denne foreningen et bredt tilbud, drevet av engasjerte ungdommer og voksne. Aktivitetsklubben har på lik linje vært preget av koronarestriksjonene, men har gjennomført sine aktiviteter i mindre grupper så langt det har vært mulig. I tillegg har det også vært samlinger som har foregått kun digitalt via videokonferanse med barna. Da samfunnet etter hvert åpnet opp arrangerte Aktivitetsklubben en tur til klatreparken Høyt & Lavt, hvor mange barna fra 2.-6. klasse deltok. Spente og glade barn inntok aktivitetsparken med iver og lyst!

I februar ble det også gjennomført barnevelsignelse av nyfødte, en verdig seremoni hvor barna ønskes velkommen med forbønn og velsignelse i menigheten.

Intro – eget tilbud for de som snart blir tenåringer

Intro er et tilbud til 12-åringene i BKM Drammen. De er i en alder hvor de begynner å føle seg store, samtidig som de ikke er fullverdig ungdom, og det kan være en litt vanskelig mellom-fase for mange. Derfor har de et helt høsthalvår sammen hvor de blir kjent. Mentorene går igjennom utvalgte temaer fra Bibelen og vår kristne forkynnelse, hvor det er god takhøyde for å stille spørsmål og ha samtaler om ulike tema som barna har tanker om. Det er også tid til lek og moro, og de gjøre hyggelig ting sammen. Et av høydepunktene for 12-åringene er en årlig Tusenfryd-tur.


Les mer om året 2020 her:

Fra styret

Et historisk år på Bolstad

Et annerledes år for de unge

Seniorene i BKM Drammen