Et betydningsfullt år for barn og ungdom

2015 har vært et svært aktivt år for oss i BKM Drammen. Kanskje ikke mer enn i de siste årene, men på to områder har det likevel ført til opplevelser som vil sette sitt preg på oss. Vi tenker på at barne- og ungdomsarbeidet har fått et stort, nytt løft. Og vi tenker på at også dette året ble preget av stor arbeidsglede og giverglede som har ført til at vi enda en gang nådde de mål vi satte oss.

Det viser seg at når vi løfter i flokk og alle bidrar med krefter, evner, tid og penger etter evne og hjertelag –ja, så ender det med veldig gode resultater og stor glede og takknemlighet. Som seg hør og bør i blant oss måtte selvsagt slikt feires. Denne gangen ble det innbudt til fest i et stort telt på gården vår på Bolstad. Og under sommerstevnet på Brunstad ble det også arrangert en fest – i et gedigent telt. Det ble en feiring for ung og gammel som vi sent vil glemme.

Når det gjelder barne- og ungdomsarbeidet så har det gjennom flere ti-år vært lagt ned et betydelig, ukentlig arbeid for at barn og ungdom i BKM-Drammen skal trives og utvikle seg i sunne omgivelser. I 2015 inngikk BKM Drammen samarbeid med foreningen Brunstad Ungdomsklubb, og forbedret dermed aktivitetstilbudet for aldersgruppen 13-19 år betraktelig. Allerede mot slutten av året så vi resultatene.

Arrangementer og aktiviteter i 2015

Les mer…

Historisk pinsestevne i Jerusalem

Les mer…