Virksomheten i BKM Drammen

BKM Drammen tilhører det verdensomspennende evangeliske trossamfunnet Brunstad Christian Church (BCC) som i dag finnes i over 60 land i alle verdensdeler. Menigheten oppstod tidlig på 1900-tallet ved en uselvisk og gudfryktig mann, nordmannen Johan Oscar Smith (1871 – 1943). Menigheten i Drammen startet med små sammenkomster i hjemmene i 1917.

I dag er vi en livskraftig og engasjert flokk på 470 mennesker. Vi holder til på Fredheim Smithestrømveien på Strømsø.

Sommeren 2008 kjøpt vi gården Bolstad i Sande kommune. Etter det har vi restaurert og klargjort eiendommen for spesielt for sommeraktiviteter, og nå i 2014 ble reguleringsplanen for vårt nye flerbrukshus godkjent.

BKM Drammen har en stor flokk av barn og ungdom som vi ønsker skal vokse opp under sunne og utviklende kår. Derfor legger vi særlig vekt på å legge tilrette for dette arbeidet også på lang sikt.

Oppbyggelse i den kristne tro er et hovedanliggende for menigheten. Det skjer gjerne hver søndag i form av felles samlinger for alle aldersgrupper. Ofte brukes hele dagen til samvær og aktiviteter for barn og ungdom – ikke minst om sommeren.

Vi har ingen høytidelige ritualer når vi kommer sammen. Et oppbyggelig møte begynner gjerne med  bønn og fortsetter med forkynnelse og vitnesbyrd, sang, musikk og gjerne filminnslag der det passer.

Aktivitetsnivået er mangfoldig og engasjerende hele året. Alle har frihet til å utøve omsorg for de andre og for fellesskapet. Det betyr at også yngre personer gis ansvar og anledning til å lære og utvikle seg til å vise omsorg.

De fleste ungdommer blir mentorer og ledere i arbeidet med barn og ungdom, slik de også selv før var gjenstand for andre ungdommers omsorg.

Menigheten er forankret i det som Johan Oscar Smith sto for og praktiserte; en overbevisning om syndenes forlatelse ved tro, og helliggjørelse ved troens lydighet. I og med at han også i sin tid viste stor omtanke for barn og ungdom, satte han en standard også for dagens menighet.

Vi feirer jul og påske og andre offentlige høytidsdager. Og vi feirer bryllup og gjerne jubilanter med runde tall.  Vi har vigselsrett via forstander, og avholder vielser og bryllup – og begravelser.