Et år preget av arbeidslyst og giverglede

Dette året vil gå inn i historien som det året vi kanskje mer enn før på lokalt plan opplevde betydningen av dugnadsglede og giverglede.

Vår felles sak er jo barn og ungdoms oppvekstkår i menigheten. Da er også Brunstad Konferansesenter og stevnested viktig som vårt internasjonale aktivitets- og misjonssenter.

Å by på våre evner, vår tid og krefter har ført oss enda mer sammen dette året, ikke minst på tvers av alder og familiebånd. Mange sterke og nye bånd er knyttet mellom oss. Mellom genereasjonene og mellom familier. Ja, når betydningen av samlingene på Brunstad gjennom året legges til, bør også nevnes de mange og sterke bånd som knyttes mellom barn og ungdom internasjonalt. I lek, i dugnadsarbeid – og i en lang rekke oppgaver og prosjekter innen vår misjonsarbeid. Dugnadsgleden og givergleden vokser og beriker oss på så mange arenaer og på uttallige måter.

Menighetsarbeidet har også i år vært delt på flere steder: Fredheim i Drammen, Bolstad i Sande og i leide lokaler i Tønsberg, Sandefjord og Eiker ved behov. Vi merker tydelig at vi mer og mer  er ute av Fredheim i Drammen. Det er lenge siden hele menigheten kunne samles i vårt lokale der.

Særlig i sommerhalvåret har vi igjen hatt stor nytte av gården vår, Bolstad i Sande. Også i år er det lagt ned mye dugnadsarbeid. Uteområdene er nå ypperlige som aktivitets- og læringsarena for barn og ungdom. Om sommeren er gress-sletta med den gamle, restaurerte paviljongen godt egnet for å samle oss alle.

Sauer og lam beiter på slettene i bakgrunnen og lekeapparater og fotballmål er satt opp langs ytterkanten. Et kjekt lite grillhus gjør stor nytte for seg, og den rustikke, halvt åpne paviljongen gir ly i dårlig vær, men er for lite og kaldt til å samle alle. Vi lengter veldig etter å bygge vårt planlagte flerbrukshus.

Sande kommunestyres godkjenning av reguleringsplanen for Bolstad ble svært godt mottatt 7. mai. Vedtaket er en sterk inspirasjon til å stå på videre slik at vi kan starte byggingen snarest mulig. En rettmessig takk til ordfører og administrasjon ble selvsagt overbragt.

Vår lokale Golden Heart- aksjon har tilførte sparefondet rundt 20 millioner kroner i år. Det er et stort skritt videre frem mot målet på 65 millioner kroner innen 2018.