[vc_row][vc_column width=»3/4″][vc_column_text]

Økonomi 2013

Menigheten i BKM Drammen er i sterk vekst, og det har i lengere tid vært et behov for bedre rammevilkår for virksomheten vår.

Vi har vokst ut av forsamlingslokalet vårt i Smithestrømsveien 5, hvor forholdene etter hvert har blitt nokså trange og kummerlige. Som et ledd i å bedre rammebetingelsene ble Bolstad Gård i Sande kjøpt høsten 2008. Visjonene for stedet er å realisere Bolstad Kultur og Mestringsgård -en levende gård for vekst og livsutfoldelse.

I 2009 satt det daværende styret i gang en innsamlingsaksjon, med tanke på å få nedbetalt gjelden foreningen hadde etter kjøpet av Bolstad Gård, for deretter å bygge opp et fond slik at vi har økonomiske muskler til å realisere våre visjoner for gården.

I tillegg til investeringsbehovet for egne lokaliteter har BKM Drammen også et sterkt ønske om å være med å bidra med betydelige midler til Stiftelsen Brunstad Konferansesenter i forbindelse med de visjonære planene for utvidelse av fellesarealene og idrettsfasilitetene på stevnestedet på Brunstad i Stokke.

Siden oppstarten i 2009 har vi fokusert ytterligere på sparing og innsamling, og i 2012 har styret intensivert arbeidet med å definere en spareplan frem til 2020. Forutsetningene som det er arbeidet med er at vi skal ha 50 % egenkapital til prosjektet på Bolstad før planene realiseres, samt at vi skal være med å støtte prosjektet på Brunstad med inntil 30 000 000 kroner Dette endte med at styret definerte et mål og behov for å spare 65 millioner frem til 2020.

Styret har arbeidet målbevisst med å få medlemmene delaktige i visjonen, og det har vært et bevisst fokus å involvere, engasjere, og gi rom for meningsutvekslinger, for å sørge for en bred forankring blant foreningens medlemmer. Dette har resultert i en rekke informasjonsmøter, allmannamøter og idedugnader, og engasjementet og iveren etter å delta har vært enorm.

Styrets forslag til spareplan frem mot 2020 ble også behandlet av foreningens medlemmer på et allmannamøte i foreningen den 10. januar 2013. Der ble styrets forslag om et sparemål på til sammen 65 millioner behandlet. Det endte med overveldende positiv oppslutning der 97 % av de 124 fremmøtte medlemmene over 18 år stemte positivt, 2 % stemte blankt, og 1 % stemte imot.

Tatt i betraktning den store oppslutningen rundt spareplanen, vil styret fortsette sitt arbeide med å tilrettelegge for gjennomføringen av de vedtatte planene, slik at vi er økonomisk klare til å sette i gang med prosjektet på Bolstad den dagen vi har byggetillatelse. Vi vil fortsette å informere og engasjere medlemmene slik at vi når våre mål.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=»1/4″][vc_button title=»Last ned: Årsberetning og regnskap 2013″ target=»_blank» icon=»wpb_document_pdf» size=»btn-large» href=»https://bkmdrammen.org/2013/wp-content/uploads/sites/3/2014/09/BKMD_Regnskap2013.pdf»][vc_separator][/vc_column][/vc_row]