[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Søndagsskolen

Møter og samlinger

450 mennesker – i alle aldre, livsforhold, bakgrunner, interesser, personligheter og kjønn. Det er vår tro og vårt livssyn som binder oss sammen, og å oppmuntre hverandre i den felles kristne tro er hovedfokuset på våre møter og samlinger.

Aktiviteter og omsorg for barn og ungdom står også sentralt i alt dette. De unge skal kjenne seg trygge og elsket, slik at enhver får mulighet til å vokse opp og utvikle seg på en sunn måte. Vi ønsker en god barndom, en rik ungdomstid og en meningsfull alderdom.

Evangeliske møter

Våre ukentlige samlinger er en høyt verdsatt anledning. Disse foregår stort sett på søndagene. I vinterhalvåret innendørs, mens vi om sommeren gjerne benytter finværsdagene til å samles utendørs på gården vår. I møtene er det taler og sang, vitnesbyrd og bønn. Dette er også en viktig arena for felles informasjon om ulike aktiviteter, og avsluttes ofte med kaffe og vrimle-trivsel. Møtene er åpne for alle.

Ungdomssamlinger

Ungdomssalingene er for gutter og jenter fra 13-årsalderen. Voksne opp til 35 år kan også delta. På en ordinær ungdomssamling man det være 80-100 som deltar, på spesielle anledninger kanskje opp til 160.

Forståelse, aksept og trygghet er viktig, ikke minst i tenåringsfasen. Å få være sammen med både jevngamle og noen man ser opp til, i et positivt miljø er viktig for å stake ut en god og sunn kurs for livet. Her bygges tro og tillit til det håp og den veiledning for livet som det kristne evangelium gir. Dette skjer både gjennom forkynnelse og samtaler, men også i naturlige og gode aktiviteter.

Gården vår i Sande har i særlig grad lagt til rette for dette, og mange av ungdomssamlingene er avholdt her. Der er det gode muligheter for fotball, volleyball, riding og en rekke andre aktiviteter.

Når så mange unge samles er det en særlig utfordring at den enkelte kan føle seg både sett og verdsatt. Dette er de eldste ungdommene godt kjent med, og innstilt på å gjøre en innsats for. Det er rundt 15-30 av de noe eldre ungdommene som tar ansvar på ulike vis, slik at den enkelte kan oppleve å få kontakt og bli møtt med interesse og støtte. Gjerne tar de også med seg flest mulig av de yngre når ulike ting skal arrangeres og gjøres, slik at ungdommene kan få oppleve meningsfylte oppgaver og også bidra med noe de er gode på og kan utvikles i. Samhold, trygghet og tro betyr mye i ungdomstiden, og dette kommer alltid til å være en av de viktigste hovedsakene for oss.

Søndagsskolen

Barnetro er viktig, og vi ønsker at barna våre skal få et forhold til Bibelen og innholdet i den troen de vokser opp med; på barnlig vis. 10 voksne, samt flere yngre aspiranter, deltar i arbeidet med søndagsskolen og de drøyt 100 barna som går der. Søndagsskolen blir gjerne avholdt samtidig med søndagsmøtet, i en mindre sal. De ansvarlige bidrar med de evner og personligheter de har, og gruppen er satt sammen slik at ulik kompetanse utfyller hverandre.

Undervisningsopplegget er basert på et godt og pedagogisk materiale, og det er stor variasjon i hvordan temaene fremføres, slik at det blir både variert og spennende for barna. For å få engasjert barna mest mulig, og også se den enkelte, er søndagsskolen delt opp i to grupper: 3-7 år og 7-12 år. Emner det har vært arbeidet med er f.eks: Ester – stjernepikenden gode hyrdeMosesgod samvittighetpåskebudskapet og et avgjort sinn.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]