Et progressivt og aktivt år 2012 for BKM Drammen

aarsrapport_bkmdrammen_2012_web-450pxSelv om forsamlingslokalet vårt, Fredheim, har vært for lite for oss i mange år nå, har vi opprettholdt en stigende i kurve når det gjelder trivsel og engasjement. Det er nedlagt et stort og mangfoldig arbeid for spesielt barn og ungdom. På gården vår Bolstad i Sande kommune, som vi kjøpte i 2008, er det også i år lagt ned svært mye arbeid i restaurering og vedlikehold. Dugnadsånden og lojaliteten i dette arbeidet har virket sammensveisende og godt på oss alle. Det er all grunn til å takke både ung og gammel for uegennyttig innsats.

Klikk her for å åpne årsrapporten som PDF (4 MB) i ny arkfane

I en menighet med mer enn 100 barn under 14 år er innsatsen for barna våre av stor betydning. I det alt vesentlige drives dette ukentlige arbeidet av ungdom og unge, voksne gutter og jenter. Dette er ungdom som selv har vært gjenstand for tilsvarende omsorg og tilbud når de var barn for få år tilbake. Det er all grunn til å være svært takknemlig for en slik innsats. Den enkelte får bruke sine evner og utvikles i samspill med andre barn og ungdommer gjennom lek, idrettsaktiviteter, turer og samvær av mange slag. Dette er en viktig investering for barna og familiene, men også for menigheten og for samfunnet som sådan. Det er ikke få som gjennom det de lærer og opplever slik i fritiden blir trygge på hvem de er og hva de vil satse på av utdannelse og yrke.

I år hadde BKM Drammen ansvaret for åpningsprogrammet på Barnestevnet i sommer på Brunstad. Gjennom fire måneder forberedte 70 barn mellom 8 og 15 år en forrykende barnemusikal med egenproduserte tekster, sanger, musikk, filminnslag, kulisser og kostymer. Musikalen ble sett av 7000 tilskuere og ble også satellittsendt.

I oktober ble ni grupper med til sammen 70 unge gutter og jenter invitert til et rebusløp de sent vil glemme. Oppgaven lød: “Reis til Roma og finn Colosseum!” eller “Neste stopp London!” Ni forskjellige internasjonale reiseruter med innlagte oppgaver som måtte løses for å finne neste reisemål, ble en lærerik opplevelse av vennskap og samarbeid i spennende omgivelser. Stor takk til de som tok ansvaret for dette tilbudet til de unge under 18 år! En hjertelig takk bør også rettes til foreldre, besteforeldre og alle voksne for all støtte, innsats og inspirasjon i arbeidet dette året.

Vår lokale innsamlingsaksjon som startet i 2011, nådde også nye høyder i 2012 og tilførte sparefondet 6,5 millioner kroner. Målet er å samle inn 65 millioner kroner innen 2020. Styret fortjener en uforbeholden takk for god håndtering av drift og økonomi – og et flott samarbeid.

Harald Kronstad
Forstander BKM Drammen